top of page

Mød dine stresssymptomer med alvor - og omsorg for dig selv

                            

"Jeg er sådan en, der ikke piver"

Sådan siger en leder, der har været sygemeldt pga stress.

Selv om rigtig mange af os bliver ramt af arbejdsrelateret stress, så er det noget, som de fleste skammer sig over og har svært ved at erkende. 

 

Måske hører du til dem, der spørger dig selv, hvorfor du ikke bare kan tage dig sammen og klare dit job? Du skammer dig over ikke at slå til på jobbet. 

 

Psykolog og forsker, Pernille Steen Petersen, har fundet frem til, at stress og skam ofte hænger sammen. Det er sjældent opgaverne og timerne i sig selv, der er stressende. En medarbejder siger: 

 

Det var mere det psykologiske i ikke at føle, at jeg slog til. At jeg ikke kunne præstere det, der blev forventet”.

 

Skam kan også opstå, når man som medarbejder eller leder ikke kan præstere, det man ønsker ud fra sine faglige og etiske standarder. 

Er du stresset?
​​Stress er en spændingstilstand, hvor kroppen fysisk og psykisk er i alarmberedskab. 

Stress opleves af de fleste både psykisk og fysisk. Fysiske symptomer kan være træthed, svimmelhed, spændingshovedpine og hjertebanken.

 

Hukommelses- og koncentrationsbesvær, nedtrykthed, irritabilitet og magtesløshed er eksempler på psykiske symptomer. 

 

Langvarig stress kan påvirke vores adfærd og livslyst. Måske begynder vi at trække os fra sociale sammenhænge. Måske kommer vi lettere i konflikt med kollegaer eller med familien derhjemme. 

Du kan teste dit stressniveau på forebygstress.dk her

Hvis du er i tvivl, om du er stresset, er du meget velkommen til en gratis forsamtale, hvor jeg kan hjælpe dig med at afklare din stress. Sammen kan vi finde frem til, hvilken hjælp, der vil være gavnlig for dig. 

9E69AFEB-D37A-4AB6-A2AB-2B9495BBB9C6.jpe
Stressterapi hos mig

Det første skridt er at hjælpe din krop og dit nervesystem med at komme fra alarmtilstand til ro.

 

Dernæst kigger vi på de livs- og arbejdssituationer, hvor du særligt oplever stress-reaktioner. Og vi arbejder med at håndtere de følelser, der ligger bag din oplevelse af stress. 

Målet er 

  • at finde frem til de forandringer, du har behov for, både privat og på din arbejdsplads. 

 

  • at du får adgang til dine ressourcer og kan regulere dine følelser.

I stressterapien kobler jeg den emotions-fokuserede tilgang (EFT) med den nyeste stressforskning.

bottom of page