top of page

Sparringsgrupper for professionelle i omsorgsfag

Når du har et arbejde, hvor du giver omsorg for andre, kan du opleve at blive compassion fattige - medfølelsestræt. 

Måske har du ikke den energi, du plejer at have. Det kan føles som om, du ikke har mere at give af. Selv om du egentlig gerne villle. 

Måske har du en følelse af ikke at slå til i jobbet.

Gevinsten ved en sparringsgruppe

I en sparringsgruppe kan du dele dine oplevelser og stille skarpt på dine egne forventninger til din professionelle rolle. 

Du får konkrete metoder til, hvordan du kan styrke din selvomsorg og selv-medfølelse. Balancen mellem selv-medfølelse og medfølelsen for andre er nøglen til, at du kan trives og forebygge medfølelsestræthed. 

I gruppen arbejder vi også med at inspirere hinanden til at række ud til ledelse og kollegaer. Det handler om, at du får de bedst mulige rammer, for at trives i dit omsorgsarbejde. 

494F1D36-1580-4384-85FF-1D96FDA0F57C_edi
Forløb

Vi mødes 4 gange á 4 timers varighed fra kl. 13.30-17.30. Både hverdage og weekenddage er mulige, alt efter deltagernes ønske. 

 

Vi aftaler en opfølgende mødegang et par måneder efter afslutning.

Indhold 

Vi arbejder med konkrete metoder til at styrke selvomsorg og selv-medfølelse. 

 

Herudover faciliterer jeg dialog og kollegial sparring omkring vigtige dilemmaer i omsorgsfagene. 

Temaer kunne være: 

 

  • Hvordan håndterer vi oplevelsen af, at vores omsorg ikke nytter? 

  • Hvilke forventninger har vi til os selv i jobbet som omsorgspersoner? 

  • Hvordan anerkender vi værdien af den omsorg, vi yder?

  • Hvad gør vi, når vi kommer følelsesmæssigt på overarbejde med høje følelsesmæssige krav? 

  • Hvad gør vi, når vi må gå på kompromis med egne faglige idealer og den omsorg, vi gerne vil give? 

bottom of page